Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mahmut ATLAR'ın 2022 Yılı Hatay Tercüman Listesinden Çıkarılması Kararı
26.09.2022

Komisyon Başkanlığımızın 22.09.2022 tarih ve 2022/839 sayılı kararı ile 2022 Yılı Tercüman Listesine kayıtlı bulunan (147*****442) T.C. Kimlik Numaralı Mahmut ATLAR'ın 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202/5 maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin, Yemin ve Etik İlkeler Başlıklı 10.maddesinin (ç) bendinde belirtilen  "Görevini Bizzat Yerine Getirme" ilkesine aykırı davranması nedeniyle aynı yönetmeliğin Listeden Çıkarılma Başlıklı 14.maddesinin (ç) bendi gereğince 2022 HATAY TERCÜMAN LİSTESİNDEN ÇIKARILMASINA karar verilmiştir.

İlan olunur.

Adres

Akasya Mah. Çevre Yolu Cad. 170 Sk. No:2 Antakya/HATAY

Telefon

0326 228 11 77- 84

Faks: 0326 228 11 85 - 86 - 66

E-Posta

hataycbsisaretadalet.gov.tr