Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Hizmetli Sınavına İlişkin Sözlü Sınav Sonuçları ve Nihai Başarı Durumu İlanı
29.09.2023

T.C.

HATAY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ  

SINAVINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE NİHAİ BAŞARI DURUMU İLANI

 

 

Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca; 20.06.2023 tarihinde Hatay Adliyesinde gerçekleştirilen Sözleşmeli Hizmetli sözlü sınav sonuçları ve nihai başarı durumuna ilişkin sorgu sayfası aşağıda ilan edilmiştir.

 

(Sınavı ASİL OLARAK KAZANAN Adayların, Aşağıda İstenilen Belgeleri, 13.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar komisyonumuza şahsen ibraz etmesi veya en yakın adalet komisyonları aracılığı ile APS yolu ile komisyonumuza göndermesi gerekmektedir. Aksi Takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. Fıkrası Uyarınca “ Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz “ hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.) Sınav sonuçları hakkında ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen Duyurulur.29.09.2023

 

ASİL VE YEDEK OLARAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1-) Kimlik Fotokopisi,

 

2-) Diploma Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, (Diplomanın aslının kontrolü sağlandıktan sonra iadesi yapılacaktır) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan mezun belgesi kabul edilecektir.)

 

3-) KPSS Sonuç Belgesi,

4-) Askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.) (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir ) (Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini eklemesi gerekmektedir.)

5-) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (İndirmek İçin Tıklayınız )

6-) 1 adet Güvenlik Soruşturma Formu, (İndirmek İçin Tıklayınız ) (Elle Doldurulmaması Bilgisayar ile Doldurulması, Fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir.)

7-) Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf, ( Fotoğrafın devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)

8-) Mal bildirim formu,  (İndirmek için tıklayınız. Elle veya Bilgisayar Ortamında Doldurulabilir. )

9-) Eş Beyan Dilekçesi, ( İndirmek için tıklayınız )

10-) Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği, (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

11-) Adli sicil ve arşiv kaydı, (Ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı ) (E-Devlet üzerinden Barkodlu olarak alınan belgeler kabul edilecektir.)

12-) Sağlık Beyanı ( İndirmek için tıklayınız )

13-) Tercih Formu ( İndirmek için tıklayınız )

 

SINAV SONUÇ SORGU EKRANI

 

T.C KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Akasya Mah. Çevre Yolu Cad. 170 Sk. No:2 Antakya/HATAY

Telefon

0326 228 11 77- 84

Faks: 0326 228 11 85 - 86 - 66

E-Posta

hataycbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu